0%

Φόρμα αναζήτησης

Μαχαίρι φιλεταρίσματος 7" flexi C. AUJOURD' HUI - SABATIER

€17,50 
Σειρά Cuisine d' Aujourd' hui

Μαχαίρι σολωμού 12" C. AUJOURD' HUI - SABATIER

€42,00 
Σειρά Cuisine d' Aujourd' hui

Μαχαίρι ψωμιού 8" C. AUJOURD' HUI - SABATIER

€25,00 
Σειρά Cuisine d' Aujourd' hui

Μαχαίρι σεφ 6" LICORNE - SABATIER

€29,50 
Σειρά Licorne

Μαχαίρι σεφ 8" LICORNE - SABATIER

€36,51 
Σειρά Licorne

Μαχαίρι ψωμιού 8" LICORNE - SABATIER

€32,00 
Σειρά Licorne

Μαχαίρι ψητού 8" LICORNE - SABATIER

€32,00 
Σειρά Licorne

Μαχαίρι σεφ 10" LICORNE - SABATIER

€44,00 
Σειρά Licorne

Μαχαίρι σεφ 8" C. AUJOURD' HUI - SABATIER

€31,50 
Σειρά Cuisine d' Aujourd' hui

Μαχαίρι ψητού 8" TOQUE BLANCHE - SABATIER

€65,00 
Σειρά Toque blanche

Μαχαίρι σεφ 6" PROVENCAO - SABATIER

€66,50 
Σειρά Provencao