0%

Φόρμα αναζήτησης

Μαχαιρι kεραμιkο γενιkης χρησης 13 εk. - boker ceramic

€63,80 
Μαχαιρι kεραμιkο γενιkης χρησης 13 εk. - boker ceramic

Μαχαιρι kεραμιkο σεφ 16 εk. - boker ceramic

€89,40 
Μαχαιρι kεραμιkο σεφ 16 εk. - boker ceramic

Μαχαιρι kεραμιkο large santoku 18 εk. - boker ceramic

€127,79 
Μαχαιρι kεραμιkο large santoku 18 εk. - boker ceramic

Μαχαιρι kεραμιkο αποφλοιωσης 10 εk. - boker ceramic

€38,90 
Μαχαιρι kεραμιkο αποφλοιωσης 10 εk. - boker ceramic

Μαχαιρι kεραμιkο σεφ 16 εk. - boker black ceramic

€98,90 
Μαχαιρι kεραμιkο σεφ 16 εk. - boker black ceramic

Μαχαιρι kεραμιkο large santoku 18 εk. - boker black ceramic

€127,79 
Μαχαιρι kεραμιkο large santoku 18 εk. - boker black ceramic

Μαχαιρι kεραμιkο γενιkης χρησης 13 εk. - boker black ceramic

€76,50 
Μαχαιρι kεραμιkο γενιkης χρησης 13 εk. - boker black ceramic

Μαχαιρι kεραμιkο αποφλοιωσης 10 εk. - boker black ceramic

€48,91 
Μαχαιρι kεραμιkο αποφλοιωσης 10 εk. - boker black ceramic