0%

Φόρμα αναζήτησης

Τρίφτης χοντρός - Microplane artisan red

€28,17 
Τρίφτης χοντρός - Microplane artisan red

Τρίφτης χοντρός - Microplane artisan white

€28,17 
Τρίφτης χοντρός - Microplane artisan white

Τρίφτης χοντρός - Microplane artisan blue

€28,17 
Τρίφτης χοντρός - Microplane artisan blue

Τρίφτης χοντρός - Microplane artisan green

€28,17 
Τρίφτης χοντρός - Microplane artisan green

Τρίφτης μεσαίος για κοπή μικρής φλύδας - Microplane premium classic red

€26,93 
Τρίφτης μεσαίος για κοπή μικρής φλύδας - Microplane premium classic red

Τρίφτης μεσαίος για κοπή μικρής φλύδας - Microplane premium classic yellow

€26,93 
Τρίφτης μεσαίος για κοπή μικρής φλύδας - Microplane premium classic yellow

Τρίφτης κουζίνας κωνικός διπλής όψης-Microplane Twist & grate Dual sided grater

€42,43 
Τρίφτης κουζίνας κωνικός διπλής όψης-Microplane Twist & grate Dual sided grater

Τρίφτης μεσαίος - Microplane professional

€32,90 
Τρίφτης μεσαίος - Microplane professional

Τρίφτης χοντρός - Microplane professional

€32,90 
Τρίφτης χοντρός - Microplane professional

Τρίφτης πολύ χοντρός - Microplane professional

€47,85 
Τρίφτης πολύ χοντρός - Microplane professional

Τρίφτης μεσαίος για κοπή μικρής φλύδας - Microplane premium

€26,93 
Τρίφτης μεσαίος για κοπή μικρής φλύδας - Microplane premium

Τρίφτης κουζίνας κωνικός διπλής όψης-Microplane Twist & grate Dual sided grater

€42,43 
Τρίφτης κουζίνας κωνικός διπλής όψης-Microplane Twist & grate Dual sided grater